kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Sebut Harga / Tender 2021

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebut Harga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
IYRES BIL.1/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Fact & Figures Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 222006, 221615 & 221601   25 Mac 2021  31 Mac 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.2/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Fact & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 221615 & 221601 25 Mac 2021 31 Mac 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.3/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing dalam Sektor Ekonomi 222006, 221615 & 221601 25 Mac 2021 31 Mac 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.4/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Kaji Selidik Indeks Budaya Sukan Malaysia (IBSM) 2021 210104 25 Mac 2021 7 April 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.5/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) 221804 13 April 2021

19 April 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.6/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 221804 13 April 2021 19 April 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.7/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet bagi Polling Pasca Undi18 221804 13 April 2021 19 April 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.8/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kompetensi Pemimpin Muda 222006, 221615 dan 221601 26 Mac 2021 8 April 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.9/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang Dan Mengkonfigurasi Aset ICT IYRES Bagi Tahun 2021 210101 atau 210201 14 April 2021 27 April 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.10/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Portal MyJurnal IYRES 210104 14 April 2021  27 April 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.11/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem eMYInd Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 210104 29 Mac 2021  12 April 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.12/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem eMYInd Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) (dibuka semula) 210104 26 April 2021 3 Mei 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.13/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Portal MyJurnal IYRES (dibuka semula) 210104 27 Mei 2021

9 Jun 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.14/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem eMYInd Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) (dibuka semula II) 210104 27 Mei 2021 9 Jun 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.15/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus untuk Golongan Belia: Bank Belia 222006, 221615 dan 221601 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.16/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan IYRES 2020 222006, 221615 dan 221601 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.17/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 222006, 221615 dan 221601 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.18/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) 222006, 221615 dan 221601 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.19/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES bagi Tahun 2021/2022 210104 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.20/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hub Data IYRES bagi Tahun 2021/2022 210104 13 September 2021 27 September 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN III)

TUTUP

IYRES BIL.21/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Kewangan dan Perakaunan (SAGA) IYRES bagi Tahun 2021/2022 210101, 210102, 210103 dan 210104 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.22/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Keperluan Peralatan Pejabat, Alat Tulis dan Toner Bagi Suku Tahun Ketiga & Keempat Tahun 2021 010201, 020601 dan 020201 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.23/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan Saguhati Responden Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah dalam Kalangan Belia Malaysia 020302 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.24/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21), Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) dan Polling Keberkesanan Modul dan Progam ILKBS Serta Pengesanan Alumni 020302 3 Ogos 2021 9 Ogos 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.25/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 222006, 221615 dan 221601 18 Jun 2021 22 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.26/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Face Mask, Hand Sanitizer, Alat Penimbang, Alat Pengukur Ketinggian dan Foldable Non Woven Bag bagi Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 020403, 020302, 020803 dan 050301 18 Jun 2021 22 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.27/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 222006, 221615 dan 221601 18 Jun 2021 22 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.28/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Reka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Statistik Belia Malaysia 2015-2020 221615 dan 221601 3 Ogos 2021 9 Ogos 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.29/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Portal MyJurnal IYRES (dibuka semula II) 210104 12 Julai 2021 26 Julai 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.30/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata@IYRES bagi Tahun 2021/2022 210102, 210103 dan 210104 16 November 2021 Dibatalkan

TUTUP

IYRES BIL.31/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia 221615 dan 221601 20 Ogos 2021 2 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.32/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus untuk Golongan Belia: Bank Belia (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.33/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.34/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.35/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan Saguhati Responden Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah dalam Kalangan Belia Malaysia (dibuka semula) 020302 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.36/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.37/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula)Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.38/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21), Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) dan Polling Keberkesanan Modul dan Progam ILKBS Serta Pengesanan Alumni (dibuka semula) 020302 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.39/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Face Mask, Hand Sanitizer dan Foldable Non Woven Bag bagi Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 020403, 020803 dan 050301 25 Ogos 2021 7 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.40/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus untuk Golongan Belia: Bank Belia (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 21 September 2021 27 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.41/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21), Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) dan Polling Keberkesanan Modul dan Progam ILKBS Serta Pengesanan Alumni (dibuka semula) 221804 atau 222202 21 September 2021 27 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.42/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (dibuka semula II) 222006, 221615 dan 221601 27 September 2021 4 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.43/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) (dibuka semula II) 222006, 221615 dan 221601 27 September 2021 4 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.44/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula II) 222006, 221615 dan 221601 27 September 2021 4 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.45/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 27 September 2021 4 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.46/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia (dibuka semula) 221615 dan 221601 27 September 2021 4 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.47/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan Saguhati Responden Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah dalam Kalangan Belia Malaysia dan Kajian Polling Keperluan dan Aspirasi Wanita dalam Sukan 221804 atau 222202 7 Oktober 2021 20 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.48/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Aplikasi Virtual Event Microsite bagi Penganjuran Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2021 (YOURS’21) 010103 22 Oktober 2021 28 Oktober 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.49/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penghasilan Video bagi Penganjuran Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2021 (YOURS’21) 010302 dan 010303 22 Oktober 2021 28 Oktober 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.50/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hub Data IYRES (dibuka semula) 210104 21 Oktober 2021 3 November 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.51/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (dibuka semula III) 222006, 221615 dan 221601 21 Oktober 2021 27 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.52/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula III) 222006, 221615 dan 221601 21 Oktober 2021 27 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.53/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula III) 222006, 221615 dan 221601 21 Oktober 2021 27 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.54/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia (dibuka semula II) 221615 dan 221601 21 Oktober 2021 27 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.55/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula IV) 222006, 221615 dan 221601 15 November 2021 22 November 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.56/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula IV) 222006, 221615 dan 221601 15 November 2021 22 November 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.57/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia (dibuka semula III) 221615 atau 221601 15 November 2021 22 November 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Kajian Pasaran Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
IYRES BIL.1/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal Insurans Berkelompok bagi Pelaksanaan Kerja Lapangan Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing dalam Sektor Ekonomi 221801 / 221802   6 Januari 2021  12 Januari 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.2/2021

Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Aktiviti Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARPRM) Yang Dianjurkan Oleh Badan Operasi

221601 dan 221615 29 Mac 2021  5 April 2021
jam 12.00 tengahari 
TUTUP
IYRES BIL.3/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet Bagi Polling Keberkesanan Modul dan Progam ILKBS Serta Pengesanan Alumni 221804 13 April 2021  19 April 2021
(LANJUTAN) 

jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.4/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Kajian Keberkesanan Input Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARPRM) Tahap Emas dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Muda 221601 dan 221615 29 Mac 2021  5 April 2021
jam 12.00 tengahari 
TUTUP
IYRES BIL.5/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Menterjemah dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2020 222006, 221615 dan 221601 21 September 2021 27 September 2021
(LANJUTAN IV)

jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.6/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Sewaan Server Hosting IYRES bagi Tahun 2021/ 2022 210102 08 Julai 2021 14 Julai 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari  
TUTUP
IYRES BIL.7/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Membekal dan Memasang Papan Tanda Poster Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 (IBSM2020) dan Indeks Belia Malaysia 2020 (IBM2020) 010401 dan 010301 26 Ogos 2021 1 September 2021
(LANJUTAN III)

jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.8/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Menyunting, Merekabentuk, Menterjemah, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Pelan Strategik Iyres 2021-2025 222006, 221615 dan 221601 26 Ogos 2021 1 September 2021
(LANJUTAN II)

jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.9/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal Pekerja, Alatan Pembungkusan, Pembungkusan dan Pengangkutan Darat atau Udara bagi Penghantaran Barang Kerja Lapangan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 ke Seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan W.P Labuan 221707 30 Ogos 2021

3 September 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

TUTUP
IYRES BIL.10/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal Keperluan Alatan Pembungkusan, Kerja Pembungkusan dan Pengangkutan Darat atau Udara bagi Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 221707 30 Ogos 2021

3 September 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

TUTUP
IYRES BIL.11/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan E-Wallet bagi Kajian Polling Keperluan dan Aspirasi Wanita dalam Sukan 221804 19 Ogos 2021 25 Ogos 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.12/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Pembekalan, Penghantaran, Konfigurasi Pemasangan dan Latihan Penggunaan Peralatan Mini Studio IYRES 010501 15 November 2021 22 November 2021
(LANJUTAN II)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.13/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal dan Menyelenggara Perkakasan ICT 210101 2 November 2021 8 November 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.14/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Menterjemah dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2020 (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 2 November 2021 8 November 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.15/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Menterjemah dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2020 (dibuka semula II) 221615 atau 221601
dan 222006
23 November 2021 29 November 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut; 

sebut harga 2020 sebut harga 2019 sebut harga 2018 sebut harga 2017

 

sebut harga 2016 sebut harga 2015 sebut harga 2014 sebut harga 2011

 

RAKAN STRATEGIK IYRES

iyres.svg

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Tel : +603-8871 3417 
Faks : +603-8871 3342 
Emel : info[at]iyres.gov.my

Image
Image
Image
Image

© 2023 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)
Hak cipta terpelihara. Paparan terbaik pada versi terkini Chrome, Firefox, Edge, Safari.