kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Konsultasi Penyelidikan

PERKHIDMATAN PERUNDINGAN IYRES

Pengenalan
Perkhidmatan Perundingan Penyelidikan merupakan salah satu aktiviti penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak IYRES dalam memberikan khidmat kepada pelbagai pihak untuk melaksanakan kajian-kajian pembangunan belia. Semua projek perkhidmatan perundingan yang dilaksanakan selari dengan misi IYRES iaitu ‘meningkatkan kerjasama dan pengembelengan tenaga akademik, pengamal dan ahli komuniti yang beminat dengan pembangunan Belia untuk bersama-sama mengkaji isu-isu Belia daripada pelbagai dimensi agar dapat menjadi input kepada Dasar, mencari penyelesaian yang bermakna terhadap pelbagai masalah yang dihadapi oleh Belia, dan juga mempromosi agenda tindakan baru yang akan meningkat pembangunan positif terhadap belia dan negara’.

Objektif
• Menggalak serta meningkatkan hasil penyelidikan pembangunan belia dalam membantu pembentukan polisi dan dasar negara
• Membantu pemegang taruh dalam memperkemas dan menambahbaik program melalui hasil penyelidikan/penilaian.
• Memperkenalkan IYRES kepada umum.
• Mewujudkan jalinan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam memperkayakan hasil penyelidikan berhubung pembangunan belia.

Sebarang maklumat lanjut berhubung Perkhidmatan Perundingan Penyelidikan yang diperlukan, pihak Tuan/Puan boleh menghubungi pihak IYRES di talian 03-8871 3035/03-8871 3014 atau menghantar permohonan ke alamat berikut:

Ketua Pegawai Eksekutif IYRES
Aras 10, Menara KBS
No.27, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerjaan Persekutuan
62570 Putrajaya, Malaysia

HUBUNGI KAMI

iyres.svg

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Tel : +603-8871 3417 
Faks : +603-8871 3342 
Emel : info[at]iyres.gov.my

HIPERANGKAI