kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Sebut Harga / Tender 2022


MAKLUMAN PENTING : Untuk makluman, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) sedang dalam proses peralihan kepada sistem perolehan yang baharu. Justeru itu, mulai Tahun 2022, syarikat-syarikat yang berminat untuk menyertai Sebut Harga IYRES DIWAJIBKAN untuk membuat PENDAFTARAN di Sistem e-Perolehan IYRES dengan bayaran yang dikenakan sebanyak RM150.00 setahun.

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebut Harga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IYRES BIL.1/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal, Menghantar dan Memasang Peralatan dan Kelengkapan Pejabat IYRES  020101 dan 020199 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.2/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyewaan dan Penyelenggaraan Mesin Penyalin 221502, 010301 dan 020201 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.3/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hub Data IYRES bagi Tahun 2022/2023 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.4/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem Hub Profil IYRES 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.5/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata@IYRES bagi Tahun 2022/2023 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.6/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Myjournal (APJYS) bagi Tahun 2022/2023 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.7/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Sebaran Emel Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.8/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem Kewangan Dan Perakaunan (SAGA), Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.9/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Pengurusan Kaji Selidik IYRES 210104 dan 210102 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.10/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem eMYInd bagi Tahun 2022/2023 210104 4 April 2022 11 April 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 

Tutup

 IYRES BIL.11/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menerbit dan Membekal Video Sistem eMYInd 221304 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.12/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyewaan dan Penyelenggaraan Mesin Penyalin (Dibuka Semula) 221502, 010301 dan 020201 18 April 2022 25 April 2022
jam 12.00 tengahari 

Tutup

 IYRES BIL.13/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hub Data IYRES bagi Tahun 2022/2023 (Dibuka Semula) 210104 24 Mei 2022 30 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.14/2022 Sebut Harga bagi Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES 2022/2023 210104 24 Mei 2022 6 Jun 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.15/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penerbitan Laporan Tahunan IYRES 2021 221615 & 221601 20 Mei 2022 2 Jun 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.16/2022 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK,MENCETAK,MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU INDEKS BELIA MALAYSIA 2021 (IBM'21) 221615 & 221601 18 Mei 2022 31 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.17/2022 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKALKAN E-WALLET BAGI KAJIAN INDEKS BUDAYA SUKAN MALAYSIA 2022 (IBSM'22) 221804 20 Mei 2022 2 Jun 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.18/2022 PERKHIDMATAN PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, KONFIGURASI DAN PEMASANGAN PERALATAN MINI STUDIO IYRES

 

010501 & 210108

20 Mei 2022 2 Jun 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.19/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Perundingan dan Latihan Pensijilan MS ISO 9001:2015 Tahun 2022 221110 20 Mei 2022 2 Jun 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.17/2022

Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekalkan E-Wallet bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2022 (IBSM'22)

221804 13 Jun 2022 20 Jun 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

 Tutup

 IYRES BIL.18/2022

Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembekalan, Penghantaran, Konfigurasi dan Pemasangan Peralatan Mini Studio IYRES

010501 &
210108
27 Jun 2022 4 Julai 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

 Tutup

 IYRES BIL.19/2022

Sebut Harga bagi Perkhidmatan Perundingan dan Latihan Pensijilan MS ISO 9001:2015 Tahun 2022

221110 27 Jun 2022 4 Julai 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

Tutup

 IYRES BIL.20/2022

Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Membekal, Mencetak dan Menghantar Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2022 (IBSM'22)

221615 & 221601 20 Julai 2022 2 Ogos 2022
jam 12.00 tengahari

 

Tutup

 IYRES BIL.21/2022

Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2022 (IBM’22)

221615 & 221601 20 Julai 2022 2 Ogos 2022
jam 12.00 tengahari

Tutup

 IYRES BIL.22/2022

Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk Infografik, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Kesihatan Mental Belia Malaysia

 221601 & 221614 20 Julai 2022 2 Ogos 2022
jam 12.00 tengahari

Tutup

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Kajian Pasaran Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IYRES BIL.1/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Penilaian Pembangunan Belia Positif (8C) Program Malaysia Futures Leaders School (MFLS) Tier 3 Tahun 2021  221615 dan 221601 3 Mac 2022 9 Mac 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.2/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku dan Poster Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah dalam Kalangan Belia Malaysia 221615 dan 221601 10 Mac 2022 16 Mac 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.3/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membekal dan Menghantar Buku Pelan Strategik Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia 2021-2025  221601 & 221615 24 Mei 2022 30 Mei 2022
jam 12.00 tengahari
Tutup
 IYRES BIL.4/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Kajian Sosialisasi Politik, Aspirasi dan Kenegaraan dalam Kalangan Belia Malaysia 221601 & 221615 20 Mac 2022 26 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.5/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membekal dan Menghantar Buku Statistik Belia 2021 Vol.9 Terbitan 2022  221615 & 221601 20 Mei 2022 26 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.6/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM'21) 221615 & 221601 20 Mei 2022 26 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.7/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Terjemahan Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM'21) 222006 24 Mei 2022 30 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.4/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Kajian Sosialisasi Politik, Aspirasi dan Kenegaraan dalam Kalangan Belia Malaysia 221601 &
221615
13 JUN 2022 20 Jun 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
 Tutup
 IYRES BIL.5/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membekal dan Menghantar Buku Statistik Belia 2021 Vol.9 Terbitan 2022 221615 &
221601
13 JUN 2022

20 Jun 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

 Tutup
 IYRES BIL.6/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM'21) 221615 &
221601
13 JUN 2022

20 Jun 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

 

 Tutup
 IYRES BIL.8/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membekal dan Menghantar Buku Pelan Strategik Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia 2021-2025 (dibuka semula) 221601 &
221615
27 JUN 2022

4 Julai 2022 jam 12.00 tengahari

 

Tutup
 IYRES BIL.9/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak,Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM'21) (Dibuka Semula) 221615 & 221601 27 JULAI 2022

 

2 ogos 2022
jam 12.00 tengahari

 

Tutup
 IYRES BIL.10/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membekal dan Menghantar Buku Pelan Strategik Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia 2021-2025 (dibuka semula) 221601 &
221615
20 JULAI 2022

 

02 ogos 2022
jam 12.00 tengahari

 

Tutup
 IYRES BIL.11/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Menterjemah Buku Laporan Kajian Indeks Kesihatan Mental Belia Malaysia 222006 20 JULAI 2022

 

02 ogos 2022
jam 12.00 tengahari

 

Tutup
 IYRES BIL.12/2022 Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Keperluan Barangan Kerja Lapangan Bagi Kajian Indeks Kesihatan Mental Malaysia 050102, 050301, 020403 & 020803 20 JULAI 2022

 

02 ogos 2022
jam 12.00 tengahari

 

Tutup
 IYRES BIL.13/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Menghantar, Membekal dan Memasang Kertas Dinding IYRES 020101 ATAU 020102 20 JULAI 2022

 

02 ogos 2022
jam 12.00 tengahari

 

Tutup
 IYRES BIL.14/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Garis Panduan Pencegahan & Menangani Kesihatan Mental Belia Malaysia 221601 28 JULAI 2022

 

03 ogos 2022
jam 12.00 tengahari

 

Tutup
 IYRES BIL.15/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Kajian Sosialisasi Politik, Aspirasi dan Kenegaraan dalam Kalangan Belia Malaysia 221601 & 221615 28 JULAI 2022

 

03 ogos 2022
jam 12.00 tengahari

 

Tutup
 IYRES BIL.16/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membekal dan Menghantar Buku Statistik Belia 2021 Vol.9 Terbitan 2022 (Dibuka Semula) 221615 DAN 221601 09 OGOS 2022

 

15 ogos 2022
jam 12.00 tengahari

 

Tutup
 IYRES BIL.17/2022 Sebut Harga Bagi Perkhidmatanmencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM'21) (Dibuka Semula II) 221601 19 OGOS 2022

 

23 ogos 2022
jam 12.00 tengahari

 

Tutup

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut; 

sebut harga 2020 sebut harga 2020 sebut harga 2019 sebut harga 2018 sebut harga 2017

 

sebut harga 2016 sebut harga 2015 sebut harga 2014 sebut harga 2011

 

RAKAN STRATEGIK IYRES

iyres.svg

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Tel : +603-8871 3417 
Faks : +603-8871 3342 
Emel : info[at]iyres.gov.my

Image
Image
Image
Image

© 2023 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)
Hak cipta terpelihara. Paparan terbaik pada versi terkini Chrome, Firefox, Edge, Safari.